Monday, June 27, 2005

 

Wikipedia - วิกิพีเดีย


เคยได้ยิน Wikipedia มานานพอสมควรแล้วครับ แต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวซะที วันนี้ได้มีโอกาสเข้าไปค้นข้อมูลที่พยายามหาจาก Dictionary Online แล้วได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ ก็เลยลองค้นจาก Wikipedia ดูบ้าง ค่อนข้างจะประทับใจมากครับ ต้องขอบคุณทีมงาน และรู้ว่ามีทีมงานคนไทยที่ทำงานอยู่ใน Wikipedia ก็ต้องขอชื่นชมและขอบคุณจากใจจริงไว้ ณ ที่นี้

ตอนแรกพยายามจะอธิบาย ความหมายของ Wikipedia ให้เป็นภาษาไทย (เชยครับไม่รู้้ว่าเขาสนับสนุนภาษาไทยด้วย อย่างที่เขาว่า ง-งู มันมาก่อน ฉ-ฉิ่ง เสมอ) ก็แปลไปได้สักสามสี่ประโยค อ่านดูแล้วมันทะแม่งๆ ยังไงไม่รู้ ก็เห็นตรงที่บอกว่าสนับสนุนภาษาต่างๆ กว่า 200 ภาษา (เอ... มันต้องมีภาษาไทยแน่ๆ) เลื่อนดูเห็นตรงเมนูด้านล่างข้างขวามีคำว่า ไทย อยู่คลิกทีเดียวได้ความหมายของภาษาไทยออกมาเลย แถมเขียนได้สละสลวยเสียด้วย อย่างที่เห็นข้างล่างนั่นแหละครับ

ตอนนี้นอกจาก google แล้ว ก็ขอฝากผีฝากไข้ไ้ว้กับ Wikipedia อีกอันล่ะครับ

หมายเหตุ มีเนื้อหาบางอย่างที่ได้มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้ว เนื้อหลายอย่างยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ครับ ใครที่มีความสามารถน่าจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการทำเป็นภาษาไทยคงจะดีไม่น ้อยครับ

- - -ooOoo- - -

Wikipedia
From Wikipedia, the free encyclopedia.

Wikipedia is a Web-based, free-content encyclopedia written collaboratively by volunteers and sponsored by the non-profit Wikimedia Foundation. It has editions in roughly 200 different languages (about 100 of which are active) and contains entries both on traditional encyclopedic topics and on almanac, gazetteer, and current events topics. Its purpose is to create and distribute a free international encyclopedia in as many languages as possible. Wikipedia is one of the most popular reference sites on the internet,[1] receiving around 60 million hits per day.

Wikipedia contains approximately 1.6 million articles. More than 600,000 of these are in English, more than 240,000 in German, and more than 100,000 each in Japanese and French. It began as a complement to the expert-written Nupedia on January 15, 2001. Having steadily risen in popularity,[2] it has spawned several sister projects, such as Wiktionary, Wikibooks, and Wikinews. It is edited by volunteers in wiki fashion, meaning articles are subject to change by nearly anyone. Wikipedia's volunteers enforce a policy of "neutral point of view" whereby views presented by notable persons or literature are summarized without an attempt to determine an objective truth. Because of its open nature, vandalism and inaccuracy are problems in Wikipedia.

The status of Wikipedia as a reference work has been controversial, and it is both praised for its free distribution, free editing and wide range of topics and criticized for alleged systemic biases, deficiencies in some topics, and lack of accountability and authority when compared with traditional encyclopedias. Its articles have been cited by the mass media and academia and are available under the GNU Free Documentation License. Its German language edition has been distributed on compact discs, and many of its other editions are mirrored or have been forked by websites.

- - -ooOoo- - -

วิกิพีเดีย
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ว ิกิพีเดีย (Wikipedia) คือสารานุกรมเสรีบนอินเทอร์เน็ต ที่ทุกคนสามารถอ่าน และปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ ซึ่งทำให้วิกิพีเดียกลายเป็นสารานุกรมที่ได้รับการแก้ไข รวบรวมและดูแลรักษาจากผู้ใช้จำนวนหลายหมื่นคนทั่วโลก ผ่านซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ ซึ่งเป็นระบบวิกิแบบหนึ่ง

วิกิพีเดียเริ่มต ้นเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยผู้ร่วมก่อตั้งได้แก่ จิมมี เวลส์, แลร์รี แซงเกอร์ และเพื่อน ๆ อีกเพียงไม่กี่คน โดยในขณะนั้นมีฉบับภาษาอังกฤษเพียงฉบับเดียว. ด้วยขบวนการที่เปิดกว้างให้แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเสรี ทำให้ปัจจุบันวิกิพีเดียกลายเป็นสารานุกรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยใช้เวลาไม่ถึง 4 ปีนับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการ. โดยมีบทความจำนวน 450,000 ชิ้น, จำนวนคำรวมกันถึง 77 ล้านคำ เฉพาะในฉบับภาษาอังกฤษ และมีบทความมากกว่า 1.3 ล้านชิ้นในฉบับภาษาต่าง ๆ รวมกัน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2548)

ผู้เป็นเจ้าภาพ และให้การสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดคือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อว่า "มูลนิธิวิกิมีเดีย (Wikimedia Foundation)" นอกจากสารานุกรมแล้ว วิกิพีเดียยังมีฐานข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนวิทยาการความรู้และเทคโนโลยีในรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมายรวมอยู่ด้วยทั้งในลักษณะของ จดหมายเหตุ อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ วารสาร เฉพาะด้าน รวมทั้งสถานการณ์ข่าว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ผ ู้ประสงค์ร้ายที่มือบอนเข้าไปทำลายข้อมูลหรือสิ่งดี ๆ (vandalism) ในวิกิพีเดีย ยังเป็นปัญหาที่เกิดบ่อย แม้ว่าส่วนใหญ่ผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นจะถูกจับได้ และมีการเข้าไปแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติมที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้วิกิพีเดียที่ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล่า สุด

มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่า เนื้อหาข้อมูลส่วนใหญ่ในวิกิพีเดียนั้นไม่ถูกต้อง และไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับสารานุกรมแบบดั้งเดิมได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ วิกิพีเดียก็เป็นเว็บไซต์ที่ถูกนำไปใช้อ้างอิงมากที่สุดแห่งหนึ่ง บนเครือข่ายใยแมงมุม (เวิลด์ไวด์เว็บ)

ข้อความทั้งหมดในวิกิพีเดีย, ตลอดจนภาพและเนื้อหาประเภทอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่, จะอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตแบบ GNU Free Documentation License (GFDL; สัญญาอนุญาตให้ใช้เอกสารเสรีแบบกนู) โดยผู้สมทบงานแต่ละคนจะยังคงมีสิทธิ์ในงานที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้น ในขณะที่ GFDL จะคุ้มครองเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเนื้อหาของวิกิพีเดียจะยังคงสามารถกระจายและผ ลิตซ้ำได้อย่างเสรี (โปรดดู วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

This page is powered by Blogger. Isn't yours?