Monday, June 27, 2005

 

ประชุมวิชาการที่ Brisbane, Australia


ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2548 ได้มีโอกาสไปร่วมงานประชุมวิชาการ The CIEAM Annual Conference ที่ บริสเบน ออสเตรเลีย โปรเจ็คก์ CIEAM (http://www.cieam.com) เป็นโปรเจ็คก์เกี่ยวกับงาน Asset Management ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โดยโปรเจ็คก์มีระยะเวลา 7 ปี ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียจำนวน 80 ล้านเหรียญ คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็เอา 30 คูณเข้าไปก็แล้วกันครับ

ซ ึ่งโปรเจคก์นี้จะเป็นการวิจัยเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่อง Asset Management เพราะแต่ละปีรัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินสำหรับการบำรุงรักษา Asset ประมาณปีละสองหมื่นล้านเหรียญ หัวแรงใหญ่ทางฝ่ายรัฐบาลก็ได้แก่กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ การรถไฟ การประปา การไฟฟ้า ซึ่งพวกนี้มี Asset ที่มีราคาการซ่อมบำรุงสูงๆ ทั้งนั้น

ก ็เป็นการโชคดีที่ได้เข้ามาร่วมทำงานในโปรแกรม 1 ใน 5 โปรแกรมเกี่ยวกับ System Integration and IT ซึ่งงานวิจัยที่กำลังทำจะเกี่ยวกับ Data Quality สำหรับระบบ Asset Management โดยงานนี้ได้ไปพรีเซนต์โปสเตอร์ในส่วนของงานวิจัยของตัวเองด้วย มีนักศึกษา PhD ที่ทำงานวิจัยภายใต้โปรเจคก์ CIEAM ได้รับเชิญไปร่วมพรีเช้นต์รวมจำนวน 25 คนจากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศออสเตรเลีย

เขามีการประกวดการพรีเ ซนต์งานวิจัย และพรีเซนต์โปสเตอร์ด้วย ปรากฏว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันจาก University of South Australia ชนะเลิศสองในสามรางวัล ที่สำคัญไปงานนี้ CIEAM ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด พร้อมที่พักและอาหารอย่างดีทุกมื้อครับ

This page is powered by Blogger. Isn't yours?