Wednesday, June 22, 2005

 

“แก้ไขรัฐธรรมนูญ อะไร ทำไมและอย่างไร” - เสนาะ เทียนทอง


http://www.akeyuth.com/ShowNews.php?Link=News/Political/2005-06-15/21-44.htm

หมายเหตุ : นี่เป็นคำพูดของนายเสนาะ เทียนทอง ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทย ในการสัมมนาโต๊ะกลมทางวิชาการเรื่อง “แก้ไขรัฐธรรมนูญ อะไร ทำไมและอย่างไร” จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร รมาธิราช เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2548 โดยมีเข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วยนายคณิน บุญสุวรรณ, ร.ต.ฉลาด วรฉัตร, นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และนายทรงจิต พูลลาภ โอกาสนี้นายเสนาะ ได้วิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญกระทบไปยังพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคไทยรักไทย อย่างดุเด็ดเผ็ดมันด้วยใจความดังต่อไปนี้

-------------------------------

ถ้า เสนาะ เทียนทอง พูดไว้จริงตามนี้ก็น่่าสนใจทีเีดียว (เพราะตอนนี้ไม่ค่อยจะเชื่อในความถูกต้องของการเขียนข่าวของนักข่าวในเมืองไทยเท่าไหร่ เพราะท่านชอบจะแต่งเติมสีสรร จนบางครั้งกลายเป็นคนละเรื่องไปเลยก็มี) ที่ว่าน่าสนใจคือแง่คิดและมุมมองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ที่ เขียนไว้ด้วยเจตนาที่ดีแต่คนใช้รัฐธรรมนูญใช้ตามเจตนารมณ์หรือไม่ มีการตีความเข้าข้างตัวเองหรือไม่ (อันนี้มีเห็นกันบ่อยๆ ตั้งแต่กรณีรัฐมนตรีถูกพิพากษาจำคุกแต่ให้รอลงอาญา ก็ยังลอยหน้าลอยตามาเป็นรัฐมนตรีจนถึงเดี๋ยวนี้) หรือให้อำนาจมากไปจนสามารถควบคุมองค์กรต่างๆ ได้หรือไม่ ปัจจุบันนี้มันก็เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นทุกวัน ๆ แล้ว

ปัจจุบันเว็บไซต์ www.thaiinsider.com, www.fm9225.com ก็ถูกสั่งปิดไปแล้วเพราะไปเสนอข่าวในด้านลบของรัฐบาล โดยอ้างว่าเสนอข่าวให้เกิดความแตกแยะ และอาศัยเหตุผลความมั่นคงเป็นข้ออ้าง คนดิดก็คงคิดได้แค่นั้นว่าคนอ่านข่าวเขาไม่มีปัญญาคิดเองหรืออย่างไร การไปปิดกั้นยิ่งจะทำให้เป็นการสื่อถึงภาพลักษณ์ของเผด็จการนั่นเอง ตรงนี้นายกก็ออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้สนใจกับเว็บไซต์พวกนี้แต่ก็น่าสนใจว่าถ้าลูกน้องท่านไม่ได้ไฟเขียวมีหรือจะกล้าทำ ทีนี้ถ้าทำแล้วก็ควรจะชั่งน้ำหนักให้ดีถ้าบอกว่าเขาไร้สาระก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปอย่างนั้น แต่ถ้าไปตีเขายิ่งตีมันก็ยิ่งดัง

รัฐธรรมนูญฉบับนี้กว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่าย ได้มาแล้วก็คิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่าคนใช้รัฐธรรมนูญ ต่างหากที่เป็นปัญหา จะให้มีเครื่องมือที่ดีอย่างไร ถ้าคนใช้มันไม่ดีมันก็สามารถใช้ไปในทางที่ไม่ดีได้เหมือนกัน ประัเทศชาติจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงให้ความสนใจติดตามต่อไป มันไม่สามารถแก้อะไรด้วยตัวคนๆ เดียวได้ กระบวนการประชาธิปไตยก็คงต้องพัฒนากันต่อไปตามพื้นฐานความเป็นจริงของประชาชนที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด ถ้าประชาชนยังชอบวัวฟรี ชอบกล้ายางฟรี ชอบ 30 บาทรักษาทุกโรค อะไรพวกนี้อยู่ แล้วเรายังจะไปคาดหวังอะไรกันมากมายกับนักการเมืองที่จะเข้าไปบริหารประเทศ

This page is powered by Blogger. Isn't yours?