Sunday, June 05, 2005

 

ติดตั้ง apache-php-mysql บน Win XP


เคยจำลอง Laptop (Windows XP) เป็น webserver ไว้นานแล้วเพื่อทดสอบเขียนเว็บเล็กๆ น้อยๆ เมื่อวานก็เลยกะว่าจะลงไว้บน Desktop หน่อยเพื่อว่างๆ จะนั่งเขียนเว็บบ้าง ปรากฏว่าลืมไปแล้วว่าต้อง config ตรงไหนบ้าง และ จำสับสนระหว่าง apache version 1.3 กับ 2.0 เพราะปกติเป็นคนที่ชอบจะจำไม่ค่อยจะจด (สงสัยตอนนี้อายุมากขึ้นความจำเลยไม่ค่อยจะดี) ถือโอกาสเขียนๆ ไว้หน่อยก็ดีกันลืม

ซอฟท์แวร์ที่ใช้
1. apache_2.0.54-win32-x86-no_ssl.msi
2. php-5.0.4-Win32.zip
3. mysql-essential-4.1.12a-win32.msi
4. phpMyAdmin-2.5.7-pl1-php.zip

ติดตั้ง
1. Apache ก็ไม่มีอะไรมากแนะนำให้เปลี่ยน destination จากที่เขากำหนดมาที่ C:\Program Files\Apache Group\ เป็น C:\ ก็พอเพราะจะง่ายเวลาเราจัดการกับไฟล์ที่อยู่ใน htdocs ติดตั้งเสร็จก็จะได้โฟล์เดอร์ C:\Apache2
2. php ผมเลือกใช้ zip package เพราะต้องการให้ทำงานกับ Apache แบบ modul dll ถ้าใครต้องการให้ทำงานแบบ cgi ก็อาจจะเลือกดาวน์โหลดแบบ installer มาก็ได้ ซึ่งจะมาเป็นไฟล์ .msi ชึ่งแบบนี้จะคลิกติดตั้งและ config ให้โดยอัตโนมัติื ส่วนการติดตั้ง php zip package ก็แค่ unzip แนะนำให้ไปลงที่ C:\php5 เพราะใน php.ini กำหนดค่า default ของ path ไว้แบบนี้ (ลงที่อื่นก็ได้แต่ต้องไปแก้ path ใน php.ini)
3. mysql เลือกใช้ essential ขั้นตอนการติดตั้งจะยุ่งยากกว่ารุ่นก่อนๆ เล็กน้อย เพราะหลังจากติดตั้งแล้วต้อง config ลักษณะการใช้งานของ database ว่าสำหรับ develop หรือ production แล้วต้องเลือก encoding ของ database เมื่อติดตั้งแล้วโฟล์เดอร์จะไปลงที่ C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1
4. phpMyAdmin ตัวนี้ก็แค่ unzip ไปลงใน C:\Apache2\htdocs\phpMyAdmin-2.5.7-pl1

คอนฟิก
1. คอนฟิก Apache ให้รัน php แบบ module dll ไปเปิดไฟล์ httpd.conf จาก C:\Apache2\conf แล้วเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ (เพิ่มต่อท้ายไฟล์ก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเพราะจะง่ายในการแก้ไข)
LoadModule php5_module "c:/php5/php5apache2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php

# configure the path to php.ini
PHPIniDir "C:/php5"

2. คอนฟิก Apache ให้ตรวจหาและรันสคริปต์ index.php โดยอัตโนมัติโดยเพิ่ม index.php เข้าไปในไดเร็กทีฟ DirectoryIndex ดังข้างล่าง
DirectoryIndex index.php index.html index.html.var

3. เข้าไปที่ C:\php5 ให้หาไฟล์ php.ini-dist ให้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น php.ini ซึ่ง Apache เวอร์ชันหลังๆ สามารถที่จะคงไฟล์ php.ini ได้ที่นี่เลย โดยไม่จำเป็นต้อง copy ไปไว้ใน C:\Windows หรือใน Apache\bin เหมือนเวอร์ชันก่อนหน้าซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานกับ php มากกว่า 1 เวอร์ชันในเครื่องเดียวกัน รวมทั้งไม่ต้อง copy ไฟล์ .dll ไปไว้ใน Windows\System32 เหมือนเวอร์ชันก่อนๆ ด้วย

4. เข้าไปในโฟล์เดอร์ Apache2\htdocs จะเจอไฟล์ index.html.xx มากมายค่อนข้างจะเกะกะ อันนี้จะลบทิ้งก็ได้ หรือจะ สร้างโฟล์เดอร์เช่น default แล้ว copy ไปเก็บไว้

5. ทดสอบว่า Apache ทำงานร่วมกับ php ได้หรือไม่ เขียนสคริปต์สั้นๆ ดังข้างล่าง แล้ว save ไว้ชื่อ phpinfo.php ใน Apache2\htdocs แล้ว Start Apache และทดสอบโดยเรียก http://localhost/phpinfo.php ถ้าไม่มีปัญหาอะไร เบราซ์เซอร์จะขึ้นข้อมูลของ php มาให้

6. คอนฟิกไฟล์ php.ini เปิดไฟล์ php.ini แล้วแก้คอนฟิกตามไดเร็กทีฟต่อไปนี้
register_globals = On (เขาจะกำหนดมาให้เป็น Off)
extension_dir = "c:\php5\ext" (ชี้ path ที่เราติดตั้ง php)
extension=php_mysql.dll (เปิดไดเร็กทีฟ mysql โดยลบเครื่องหมาย ; ข้างหน้าออก)

7. คอนฟิก phpMyAdmin ไปที่ Apache\htdocs\phpMyAdmin-2.5.7-pl1\ แล้วเปิดไฟล์ config.inc.php แก้ไขข้อมูลต่อไปนี้
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpMyAdmin-2.5.7-pl1/'; (ตรงนี้ใส่ URL ของ phpMyAdmin ที่เราติดตั้งไว้)
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'xxxx'; // MySQL password (only needed) (ตรง xxxx ให้แทนด้วย password ของ root ที่เราใส่ตอนติดตั้ง MySQL)

8. save ไฟล์ config.inc.php แล้วทำการ restart Apache ใหม่ทดสอบ phpMyAdmin ว่าสามารถเข้าไปจัดการกับฐานข้อมูล MySQL ได้หรือไม่ โดยเรียก http://localhost/phpMyAdmin-2.5.7-pl1/

เฮ้อ ... จบจนได้ ตอนแรกกะว่าจะเขียนไว้กันลืมเท่านั้นนะ เขียนไปเขียนมาทำไมมันออกมาแบบนี้ก็ไม่รู้สงสัยวิญญาณอาจารย์เข้าสิง เออก็เราคงไม่ได้อ่านคนเีดียวนี่นะอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ที่หลงผ่านมาอ่านบ้างก็ได้ หรือ ยังไง

Comments:
World Of Warcraft gold for cheap
wow power leveling,
wow gold,
wow gold,
wow power leveling,
wow power leveling,
world of warcraft power leveling,
wow power leveling,
cheap wow gold,
cheap wow gold,
maternity clothes,
wedding dresses,
jewelry store,
wow gold,
world of warcraft power leveling
World Of Warcraft gold,
ffxi gil,
wow account,
world of warcraft power leveling,
buy wow gold,
wow gold,
Cheap WoW Gold,
wow gold,
Cheap WoW Gold,
wow power leveling
world of warcraft gold,
wow gold,
evening gowns,
wedding gowns,
prom gowns,
bridal gowns,
oil purifier,
wedding dresses,
World Of Warcraft gold
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow power level,
wow power level,
wow power level,
wow power level,
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow po,
wow or,
wow po,
world of warcraft gold,
cheap world of warcraft gold,
warcraft gold,
world of warcraft gold,
cheap world of warcraft gold,
warcraft gold,buy cheap World Of Warcraft gold
Maple Story mesos,
MapleStory mesos,
ms mesos,
mesos,
SilkRoad Gold,
SRO Gold,
SilkRoad Online Gold,
eq2 plat,
eq2 gold,
eq2 Platinum,
EverQuest 2 Platinum,
EverQuest 2 gold,
EverQuest 2 plat,
lotro gold,
lotr gold,
Lord of the Rings online Gold,
wow powerleveling,
wow powerleveling,
wow powerleveling,
wow powerleveling,world of warcraft power leveling
ffxi gil,ffxi gil,ffxi gil,ffxi gil,final fantasy xi gil,final fantasy xi gil,final fantasy xi gil,final fantasy xi gil,world of warcraft gold,cheap world of warcraft gold,warcraft gold,world of warcraft gold,cheap world of warcraft gold,warcraft gold,guildwars gold,guildwars gold,guild wars gold,guild wars gold,lotro gold,lotro gold,lotr gold,lotr gold,maplestory mesos,maplestory mesos,maplestory mesos,maplestory mesos, maple story mesos,maple story mesos,maple story mesos,maple story mesos,
d3t6v7vf
 
World Of Warcraft gold for cheap
wow power leveling,
wow gold,
wow gold,
wow power leveling,
wow power leveling,
world of warcraft power leveling,
wow power leveling,
cheap wow gold,
cheap wow gold,
maternity clothes,
wedding dresses,
jewelry store,
wow gold,
world of warcraft power leveling
World Of Warcraft gold,
ffxi gil,
wow account,
world of warcraft power leveling,
buy wow gold,
wow gold,
Cheap WoW Gold,
wow gold,
Cheap WoW Gold,
wow power leveling
world of warcraft gold,
wow gold,
evening gowns,
wedding gowns,
prom gowns,
bridal gowns,
oil purifier,
wedding dresses,
World Of Warcraft gold
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow power level,
wow power level,
wow power level,
wow power level,
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow po,
wow or,
wow po,
world of warcraft gold,
cheap world of warcraft gold,
warcraft gold,
world of warcraft gold,
cheap world of warcraft gold,
warcraft gold,buy cheap World Of Warcraft gold
Maple Story mesos,
MapleStory mesos,
ms mesos,
mesos,
SilkRoad Gold,
SRO Gold,
SilkRoad Online Gold,
eq2 plat,
eq2 gold,
eq2 Platinum,
EverQuest 2 Platinum,
EverQuest 2 gold,
EverQuest 2 plat,
lotro gold,
lotr gold,
Lord of the Rings online Gold,
wow powerleveling,
wow powerleveling,
wow powerleveling,
wow powerleveling,world of warcraft power leveling
ffxi gil,ffxi gil,ffxi gil,ffxi gil,final fantasy xi gil,final fantasy xi gil,final fantasy xi gil,final fantasy xi gil,world of warcraft gold,cheap world of warcraft gold,warcraft gold,world of warcraft gold,cheap world of warcraft gold,warcraft gold,guildwars gold,guildwars gold,guild wars gold,guild wars gold,lotro gold,lotro gold,lotr gold,lotr gold,maplestory mesos,maplestory mesos,maplestory mesos,maplestory mesos, maple story mesos,maple story mesos,maple story mesos,maple story mesos,
u3z6g7rx
 
(天正)北京搬家公司,诚实信誉,管理科学化,网络化;员工训练有素,经验丰富,工作细心,服务热情;搬家公司网点分布科学,司机稳重速度!愿为北京搬家的朋友提供优质的搬家服务。订车电话:400-896-0123

北京飞龙搬家公司,是一家专业性北京搬家公司,企业诚信,员工搬运专业,是北京搬家公司行业的后起新秀,公司长期为搬家用户免费提供纸箱。欢迎重询!

公兴上海搬场公司是经上海市工商,税务,交通部注册的一家专业性的上海搬家公司,诚实信誉,员工训练有素,经验丰富,工作细心,服务热情;为上海搬场,上海搬家的企业,家庭提供周到服务,如有需求,敬请垂询本搬场公司

北京海胜数码快印有限公司,致力于数码印刷,诚实信誉,实力雄厚,技术专业,设备先进,设计新颖,是北京数码印刷行业中新秀一支,愿做北京数码快印需求者的忠诚合作伙伴!欢迎广大企业事位来电来涵洽谈,荣幸之致!

北京华夏国际机票预定中心,全程代理各航机票,特价机票,特价国际机票,北京机票,北京特价机票,北京特价国际机票,留学生机票,打折机票,打折的价格,增值的服务,精心哈护你的远航!

北京佳佳乐月嫂服务中心,精心提供月嫂服务,育儿嫂服务,育婴师服务,本中心月嫂,育儿嫂,育婴师,均通过健康体验,经过严格培训,持证上岗。经验多,文凭高,端正秀丽,性行淑均,试用之于昔日,客户称之"能用"。

星云科技,诚信于教育;愿为阶梯,甘为基石;沤心沥血,研究出电子起电机,语音室,语言实验室,数字探究实验室,数字化实验室,探究实验室,系列探究实验配套设施,望广大院校前来考察!

北京大型圣诞树预定中心,厂家销售,工艺精美,设计科学,可来样加工各种超高圣诞树,松针圣诞树,光纤圣诞树,欢迎前来咨询订购!

北京婚纱摄影工作室,个性的婚纱,礼服设计,一流的婚纱,礼服设计人才,国际流行风格婚纱礼服的设计理念以及个性婚纱摄影的强力整合;力争成为中国最大的婚纱礼服定做机构!

投资小见效快!适合小本创业者做的好项目,选择好项目,成功当老板!抢占好商机,等于成功一半,移动鼠标,快快行动!让财富排行榜里有你的一席之地!

投影机作为一种演示工具,已经得到广泛的运用,如何选购投影机?如何选购投影仪?如何买到最低价格的投影机?本站可为您提供详细参考!

中关村在线打印机频道,是国内打印机产品最权威的资讯平台,为您提供及时的条码打印机,证卡打印机新闻资讯,最新的打印机报价,全国各地的打印机厂商,强大的打印机论坛互动平台。

随着激光技术的不断发展,激光打标机设备已广泛应用于服装皮革,工艺礼品,广告标牌,建筑模型,印刷雕版,剪纸包装,石材影雕,木器竹器,电子电器,手机通讯,钟表眼镜,五金,汽车配件等行业。企业外发激光加工艺成为一种趋势,由此本公司与顶级的激光打标机服生产商合作,共同服务于打标领域,从事专业的激光打标服务。在保证服务品质基础上,由于自主的专业生产线,无中间服务商,故此,为客户提供具有优良性价比的激光打标服务。

喷码机是运用带电的墨水微粒,由高压电场偏转的原理,在各种物体表面上喷印上图案文字和数码,是集机电一体化的高科技产品。产品广泛应用于食品工业,化妆品工业,医药工业,汽车等零件加工行业,电线电缆行业,铝塑管行业,烟酒行业以及其他领域,该机机可用于喷印生产日期,批号,条型码以及商标图案,防伪标记和中文字样,是贯彻卫生法和促进包装现代化强有力的设备。

扫描仪按不同的标准可以分成不同的类型。按照扫描原理,可以将扫描仪划分为平板式扫描仪,手持式扫描仪和滚筒式扫描仪;按照可扫描的图像的幅面大小,可以分为小幅面扫描仪,中幅面扫描仪,宽幅扫描仪;按照扫描涂图稿的介质分,可以分为反射式扫描仪和透射式扫描仪以及多用途扫描仪;按照用途划分,可以分为通用扫描仪和专用扫描仪。目前一般办公用的扫描仪多为平板式,A4幅面(或A4幅面加长型)扫描仪。

液晶显示器即LCD,是显示器高新技术的尖端产品,健康环保,低消耗,低辐射,轻巧时尚等,是传统影像显示器所无法相比的,被称为未来显示器市场的发展方向。

液晶电视的构造简单地说,就是用2块特殊的玻璃夹住液晶体,通过8比特驱动电路和高效背灯系统来调节成像的,这样就使我们传统概念中的电视机超薄型化成为可能。

与传统的显像管相比,液晶电视信号不失真,视觉不疲劳,没有射线造成的健康损害。节约能源,耗电量是同样大小尺寸显像管电视机耗电量的62%。寿命长,采用新开发的长寿命液晶背灯,实现了可长达60000小时的使用时间,大约可以使用10年(按照每天使用16小时计算)而不用更换。而液晶本身的寿命会比人的寿命还长。又薄又轻,30英寸的显像管电视机重约70公斤,而28英寸的液晶电视才重达16.8公斤。清晰度高,基本不反光。

北凝科技,成立于1995年,废汽,余热回收,热力除氧改造,凝结水治理专家,其推出的,定连排,烟囱余热回收器,乏汽回收,低位热力除氧器,凝结水回收器,冷凝水,等系列产品技术被定为国际先进成套技术,属于高效节能产品,由国家环保总局确定为国家重点环保技术项目,由科技部列入国家级火炬计划,为社会降低供热成本,提高产品质量,保护大气环境,造福于社会,做出了卓越的供献。

佳洁士北京保洁公司,北京保洁行业中最具规模的保洁公司,北京2007保洁行业协会优秀保洁公司,竭诚以专业的保洁技术为北京各界提供周到的保洁服务,公司资质齐全,收费合理,设备先进在北京各区县均设有网点,能快速响应客户的不同需要!

北京特种胶带生产基地,主要生产特种精细胶胶带系列产品。布基胶带,尼龙搭扣胶带,泡棉胶带,耐高温胶带,警示胶带,海绵胶带,耐高温胶带,封箱胶带,屏蔽胶带,印字胶带,美纹纸胶带,高温美纹纸胶带,高压防水胶带,压纹保护胶带,三文治胶带,牛皮纸胶带,阻燃胶带,明兰保护胶带,高尔夫球头保护胶带,玻璃布胶带,双面胶带,文具胶带,矽胶马拉胶带,防爆胶带,箱包胶带,铝箔胶带,电气胶带,BOPP包装胶带,聚脂基胶带。公司将以一流的管理,一流的创新,诚信经营,以优良的品质,优惠的价格,优质的服务,竭诚欢迎新老客户广泛合作,互惠互利,双赢双收,共创锦秀前程,共图宏伟大业.

郑州国际机票预定中心,各航机票一级代理商服务商,可全程办理各航特价机票,特价国际机票,留学生机票,电子机票,公司诚实信誉,实力雄厚,服务热情,反应快捷,欢迎重询!
 
情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,情色,A片,A片,情色,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇


情色文學,色情小說,情色小說,色情,寄情築園小遊戲,情色電影,aio,av女優,AV,免費A片,日本a片,美女視訊,辣妹視訊,聊天室,美女交友,成人光碟

A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,.18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人網站,成人圖片,AV女優,成人光碟,色情,色情影片,免費A片下載,SEX,AV,色情網站,本土自拍,性愛,成人影片,情色文學,成人文章,成人圖片區,成人貼圖
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?