Monday, November 28, 2005

 

apache โหลด php_mysql.dll ไม่ได้


ใช้งาน apache (2.0.54) - php (5.0.4) - mysql (4.4.10) บน Windows XP (SP2) (เครื่องสำหรับ develop) วันดีคืนดีเรียก apache ขึ้นมาทำงานกลับฟ้อง error ว่าโหลดโมดูลของ php_mysql.dll ไม่ได้ ทั้งๆ ที่ไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาเลย ดังภาพ


หลังจากขึ้น error นี้แล้วเราสามารถคลิก OK สองครั้ง apache จะผ่านไปทำเซอร์วิสตามปกติแต่จะไม่สามารถสนับสนุนการทำงานด้วย MySQL ได้

ถ้าไปเรียก phpmyadmin จะขึ้น error ว่า:
"ไม่สามารถเรียกใช้ตัวช่วยของ MySQL,
กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าของ PHP
เอกสารอ้างอิง"

ถ้าเรียกเว็บที่มีการติดต่อฐานข้อมูล MySQL จะขึ้น error ว่า:
"Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in C:\Apache2\htdocs\veerawat\function\function.inc.php on line 12"

ก ็ไม่ทราบว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไร ลองหาใน php.net ก็ไม่เจอ เป็นมาสองครั้งแล้วทั้งเครื่อง Labtop และ Desktop อย่างละครั้งก็เลยบันทึกวิธีการแก้ปัญหาไว้หน่อย

วิธีแก้ปัญหาไปที่ My Computer>>Properties>>Advanced>>Environment Variables>>System variables>>

เลือก Variable Path แล้วเลือก Edit จะได้ค่า Valiable value ออกมาในลักษณะนี้
Variable value: %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\ZipGenius 5;C:\j2sdk1.4.2_07;

ให้เพิ่ม Path ของ Folder ที่อยู่ของ PHP ต่อท้ายอย่างเช่น C:\php5 จะได้ข้อมูลลักษณะนี้
Variable value: %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\ZipGenius 5;C:\j2sdk1.4.2_07;C:\php5;

คลิก OK ยืนยันการแก้ไขข้อมูล restart คอมพิวเตอร์ แล้วเรียก apache ให้ทำงานตามปกติ

Friday, November 25, 2005

 

World University Rankings 2005


หลังจากที่ The Times Higher Education ได้ออกรายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 200 อันดับแรก (World University Rankings 2005) ซึ่งปีนี้มีการปรับเกณฑ์การให้คะแนนพอสมควรโดยไม่เน้นที่เรื่องงานวิจัยอย่า งเดียวก็ปรากฏว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยเพียงหนึ่งเดียวของไทยที่ได้ติดอันดับเป็นปีแรก โดยอยู่ที่อันดับ 121 ซึ่งก็เป็นสิ่งกระทุ้นในผู้คนในแวดวงการศึกษาตื่นเต้นกันพอสมควร จนมีแนวความคิดที่จะจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกันบ้าง

ก็ลองดูครับ ถ้าทำได้มันก็คงเป็นสิ่งที่ดี เพียงแต่ประเด็นสำคัญก็คือจะวัดยังไงถึงจะทำให้เป็นที่ยอมรับกันในแวดวงวิชา การเท่านั้น ถึงยังไงก็ต้องยอมรับว่าจะต้องมีความเห็นที่แตกต่างมีข้อโต้แย้งอย่างแน่นอน จากทั้งผู้สมหวังและผิดหวัง แต่ว่าการกำหนดตัวชี้วัดให้มีข้อโต้แย้งน้อยที่สุดน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่ส ุด

มหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ยังคงเป็น Harvard University เหมือนปีที่แล้ว ตามมาด้วยอันดับสองคือ MIT ส่วนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอังกฤษคือ Cambridge University ปีนี้ติดเป็นอันดับสามเลื่อนจากอันดับหกในปีที่แล้ว

Beijing University และ Tokyo University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับดีที่สุดในเอเชีย โดยติดอันดับที่ 15 และ 16 ส่วนอันดับที่ดีที่สุดในออสเตรเลียยังคงเป็น Melbourne University อันดับที่ 19 ซึ่งอันดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียประกอบด้วย

19 Melbourne University
23 Australian National University
33 Monash University
38 Sydney University
40 University of New South Wales
47 Queensland University
67 Macquarie University
80 University of Western Australia
80 Adelaide University
82 RMIT University
87 University of Technology, Sydney
98 La Trobe University
101 Curtin University of Technology
118 Queensland University of Technology
127 University of Newcastle
154 University of South Australia
166 Tasmania University

ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ไม่ติดใน 200 อันดับก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ดี แต่อาจจะดีบางด้าน หรือ อาจจะไม่ตรงกับตัวชี้วัดของ Times ซึ่ง Times ก็ได้จัดทำรายงาน 100 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ออกมาด้วย

Source: The Times Higher Education

This page is powered by Blogger. Isn't yours?