Saturday, June 11, 2005

 

เปลี่ยน Interface ของ Office 2003
พอดี เพื่อน โทร. มาถามว่าลง Office 2003 เ ป็นเวอร์ชันภาษาไทย อยากจะเปลี่ยนเมนูให้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าไม่คุ้นกับการใช้เมนูภาษาไทย ที่จริงผมก็คนหนึ่งละที่ไม่ค่อยคุ้นกับการใช้เมนูภาษาไทย ไม่ใช้เพราะเทห์อะไรหรอกครับ เพราะติดใช้เมนูภาษาอังกฤษมาตั้งแต่แรก พอเป็นภาษาไทยต้องมาแปลกลับไปว่าภาษาอังกฤษเดิมมันคืออะไร บางทีคนแปลภาษาไทยมามันทะแม่งๆ ยังไงไม่รู้ก็เลยไม่ค่อยชอบ เลยติดใช้เมนูภาษาอังกฤษมาตลอด

ก็เห็นประโยชน์การใช้ Interface ที่เป็นภาษาอังกฤษก็ตอนมาอยู่ออสเตรเลียนี่แหละ มีเพื่อนคนจีน และคนเกาหลี ครับใช้วินโดว์เป็น Interface ภ าษาจีน และภาษาเกาหลี เรียกว่าทุกอย่างที่เป็นเมนูภาษาอังกฤษพี่แกทำเป็นภาษาจีนหมด พอเครื่องมีปัญหาเรียกเราไปช่วยแก้ เอาละสิทีนี้เราก็อ่านภาษาจีนไม่ออก ก็ให้เขาอ่านภาษาจีนแล้วแปลให้เราฟังเป็นภาษาอังกฤษ ไอ้เขาไม่เคยใช้ Interface เป็นภาษาอังกฤษก็แปลไปอีกแบบหนึ่ง กว่าจะเข้าใจกันได้ก็เล่นเอาเหนื่อย บางทีผมก็เล่นเดาเอาจากรูปของ Icon บ ้าง จากตำแหน่งปุ่มที่มันขึ้นก่อนหลังบ้าง เขาก็บอกว่าเราเก่งอ่านภาษาจีนเข้าใจ ที่ไหนได้ไม่รู้เรื่องเลย ก็เลยบ่นๆ ให้เขาฟังว่า ทำไมคุณไม่ใช้ Interface เป็นภาษาอังกฤษนะ คราวหน้าไม่ต้องเรียกผมมาช่วยแล้วนะ ถ้ายังใช้เป็นภาษาจีนอยู่

กลับมาว่าเรื่องการเปลี่ยน Interface ของ Office 2003 ต่อเขาบอกไว้ว่าจะต้องเป็นรุ่น Multilingual User Interface Pack นะถึงจะเปลี่ยนได้อย่างรุ่นที่ผมใช้อยู่ตามรูปที่เห็นข้างบนน่ะเปลี่ยนไม่ได้ใช้ Interface เป็นอังกฤษได้อย่างเดียว ส่วนรุ่นของอาจารย์น้อยที่โทร.มาถามนั้นก็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันใช้ Interface ภาษาไทยได้อย่างเดียว ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ก็คงต้องไปหารุ่นที่เป็น Interface หรือรุ่น Multilingual มาลงแล้วล่ะครับ ถ้าลงแล้วอยากจะเปลี่ยนก็ทำตามคำแนะนำข้างล่างครับ ...

Change the language of the user interface or Help in Office programs

To change the user interface or Help language, your organization must have purchased and distributed Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack, and it must be installed. For details, see your system administrator.

  1. In Microsoft Windows XP, on the Windows Start menu, point to All Programs, point to Microsoft Office Tools, and then click Microsoft Office 2003 Language Settings.

In Windows 2000, on the Windows Start menu, point to Programs, point to Microsoft Office Tools, and then click Microsoft Office 2003 Language Settings.

  1. On the User Interface and Help tab, do one of the following:

Change the user interface language

    • In the Display Office 2003 in box, click the language you want.

Change the Help language

    • In the Display Help in box, click the language you want.
Note Some Office components don't support changing the language of the user interface or Help. For more information, see the Microsoft Office 2003 Resource Kit

This page is powered by Blogger. Isn't yours?