Tuesday, June 07, 2005

 

ชี้แจงกรณี รับน้องใหม่ มมส.ประจำปี ๒๕๔๘


http://www2.msu.ac.th/reading.php?page=732

“สุรชา อมรพันธ์” รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตมมส. ยืนยันการรับน้องใหม่ไม่โหด

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ยืนยัน การรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่ได้โหดหรือทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ แต่เหตุต้องนำนิสิตส่งโรงพยาบาลจำนวนมาก เนื่องจากนิสิตอ่อนเพลียจากการไม่ได้รับประทานอาหารและจากอากาศที่ค่อนข้างร้อน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 รองศาสตราจารย์ สุรชา อมรพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ร่วมกับ นายมงคล คาร์น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต รองศาสตราจารย์ ปิยะพันธ์ แสนทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สมุด หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีและนายเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมกันแถลงข่าวกรณี สื่อมวลชนได้เผยแพร่ข่าวการรับน้องของนิสิตมหาวิทยาลัยโหด ถึงขั้นต้องหามนิสิตส่งโรงพยาบาลจำนวน 21 คน

รองศาสตราจารย์ สุรชา อมรพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้ชี้แจง กรณีที่สื่อมวลชนได้เผยแพร่ข่าวการรับน้องใหม่โหดถึงขั้นหามส่งโรงพยาบาลว่า ไม่เป็นความจริง เกี่ยวกับนิสิตที่มหาวิทยาลัยได้นำส่งโรงพยาบาลนั้น เกิดจากความอ่อนเพลียของนิสิตที่ไม่ได้รับประทานอาหารและกรณีนิสิตเข่าเจ็บนั้นก็ไม่ได้เกิดจากการรับน้องแต่อย่างไร แต่เกิดจากนิสิตคนดังกล่าว เป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลของโรงเรียนและได้รับอุบัติเหตุก่อนที่จะเข้ามาเรียนใ นมหาวิทยาลัยและเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมและนั่งเป็นเวลานานๆทำให้อาการเจ็บเข่า กำเริบ เพราะฉะนั้น อาจารย์ผู้ดูแลจึงต้องนำนิสิตเหล่านั้น ส่งโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของนิสิตทั้งหมด เพราะหากเกิดอาการรุนแรงจะทำให้ทุกฝ่ายต้องเสียใจภายหลัง ซึ่งอาจารย์ทุกท่านเป็นห่วงและดูแลเอาใจใส่นิสิตทุกคนอย่างใกล้ชิด

รองศาสตราจารย์ สุรชา กล่าวต่อไปว่า การรับใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีกฎระเบียบในการรับน้องภายใต้เงื้อนไขที่กำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำนโยบายในการจัดประชุมเชียร์ โดยการประชุมเชียร์นั้นต้องเกิดภายใต้ความอบอุ่นความประทับใจระหว่างรุ่นพี่ กับรุ่นน้อง และระหว่างรุ่นน้องและรุ่นน้องเองเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยถือทัศน ะคติที่ดีต่อสถาบัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพัฒนานิสิต การประชุมเชียร์จะเกิดขึ้นภายใต้การดูแลขององค์การนิสิตและชมรมนิสิตรุ่นสัม พันธ์ร่วมกันคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์และมีความเหมาะสมตามประกาศของมหา วิทยาลัย เกรดเฉลี่ยต้อง 2.00 ต้องทำตัวเป็นแบบอย่าง ผ่านการอบรมปฐมนิเทศการพัฒนานิสิต ขณะเดียวกันนิสิตรุ่นน้องมีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้ในกิจกรรมนี้ นอกจากนี้ องค์การนิสิตและชมนิสิตสัมพันธ์ ซึ่งมี staff เชียร์ร่วมกันประมาณ 800 คนที่จะดูแลน้อง ที่สำคัญมีอาจารย์แต่ละคณะคอยดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด

ต่อข้อถามของผู้สื่อข่าวกรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีมาตรการเข้มงวดอย่างไรบ้างในการควบคุมนิสิตในการรับน้องใหม่ รศ.สุรชา กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดอยู่แล้ว คงจะไม่เข้มงวดเพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านนิสิตทุกคนก็รู้สึกว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้มงวดมากและรุ่นพี่เชียร์ก็ดูแลและไม่ได้ให้รุ่นน้อง ทำกิจกรรมอะไรที่เกินเลยหรือรุนแรง กรณีที่ว่า รุ่นพี่ให้รุ่นน้องคลานกลางแดดหลายๆชั่วโมงก็ไม่เป็นความจริง เพราะกิจกรรมประชุมเชียร์จัดขึ้นในช่วงเวลา 17.00-20.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเย็นและไม่ได้เลิกดึกอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างไร เพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่า สิ่งต่างๆที่พี่ๆมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เลือกสรรจัดให้น้องๆ นั้นล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่คิดกลั่นกรองพัฒนาปรับปรุงให้น้องๆเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคา มสมบูรณ์แบบ รศ.สุรชากล่าวในตอนท้าย

ประกาศโดย งานประชาสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ (๐๖/๐๖/๒๕๔๘)

This page is powered by Blogger. Isn't yours?