Monday, November 01, 2010

 

3 ผู้นำ Unicity รับรางวัลนักขายดีเด่น ในวันเกียรติยศนักขายตรงดีเด่น ประจำปี 2553 | Unicityworld


3 ผู้นำ Unicity รับรางวัลนักขายดีเด่น ในวันเกียรติยศนักขายตรงดีเด่น ประจำปี 2553 | Unicityworld: "- Sent using Google Toolbar"

3 ผู้นำ Unicity รับรางวัลนักขายดีเด่น ในวันเกียรติยศนักขายตรงดีเด่น ประจำปี 2553 Presidential Ruby คุณนวรัตน์ ไตรทิพย์พานิชย์, คุณจันษกร เจนสุธรรมา และคุณณกรณ์ ไกรรณภูมิ เป็นตัวแทนนักธุรกิจยูนิซิตี้รับตำแหน่งนักขายตรงดีเด่นปี 2553 จากสมาคมการขายตรงไทย

โดยงานนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “The Mission One หรือพันธกิจแห่งความเป็นหนึ่ง” ที่เป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจขายตรง ที่ทางสมาคมฯ มีความมุ่งมั่นในการทำงานและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและพลังความสามัคคี ระหว่างสมาชิกของสมาคมทั้งหมด

“สำหรับ “รางวัลนักขายตรงดีเด่น” นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่เชิดชูความสำเร็จของนักธุรกิจอิสระที่ได้ ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม และยึดมั่นในจรรยา บรรณ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะช่วยขับเคลื่อน และส่งเสริมวงการธุรกิจขายตรงให้เดินหน้า และเติบโตก้าวไกลทัดเทียมนานาประเทศได้อย่างมั่นคง”...


This page is powered by Blogger. Isn't yours?